Navigation


Aktuality

Vážení kolegové, 

dovolte, abychom vám s lítostí oznámili, že v měsíci březnu zcela náhle a neočekávaně zemřela paní Aleksandra (Ola) Lada, NDT SLT Senior tutor. Mnozí z vás měli tu čest se s ní potkat na kurzech Bobath konceptu a některých dalších akcích. Ola byla velmi zkušenou odbornicí a měla nám všem ještě mnoho co předat. Bohužel osud tomu chtěl jinak, takže nám dovolte uctít její památku slovy Mgr. Aničky Kejíkové, která byla v české republice její nejbližší spolupracovnicí a znala ji nejlépe.
Čest její památce.
 
Odešla vynikající žena,  skvělá odbornice  a  také báječná přítelkyně  Alexandra Lada. Naše první setkání se datuje do roku 2003. Tehdy přednášela v rámci  prvního kursu NDT Bobath, který se pořádal v České republice. Již tehdy mě nadchla svým přístupem a vysokou odbornou úrovní, s jakou předávala svoje znalosti a zkušenosti. Provázela mě svojí podporou po celé roky, nejen při přípravě na dráhu Tutora NDT Bobath, ale také během studií Klinické neurologopedie na Lékařské fakultě ve Wroclavi. Svoje zkušenosti nám  předávala také během stáže na Klinice neonatologie v Krakově, a také během vynikajícího workshopu, který vedla pro FN Ostrava v roce 2016.…Měla velkou radost z rozvoje Bobath konceptu v České republice a byla připravena stále nám pomáhat…Mnoho našich zamýšlených  projektů zůstane neuskutečněných… Její odchod je  velkou ztrátou pro celou evropskou komunitu Tutorů NDT Bobath. 
Mgr. Anna Kejíková

Ola Lada

Vážení kolegové,

dovolte, abychom vás jménem ČADBT pozvali na zajímavou akci letošního podzimu. Na mezinárodním sympoziu dětské mozkové obrny vystoupí mnoho zajímavých řečníků nadnárodního významu. Neváhejte a přihlaste se. V případě jakýchkoliv dotazů či obtíží s registrací se můžete obrátit na organizátory na adrese jakub.barvinek@c-in.eu.

Více informací naleznete v letáku ZDE.

 

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU!

Oznamujeme změnu v termínu konání Basic Bobath kurzu.

1. část 30.10. - 24.11.2017

2. část 5. - 9.3.2018

3.část 14. - 18.5.2018

4. část 21.5. - 1.6.2018

 

KAPACITA BABY BOBATH KURZU NAPLNĚNA 

Kapacita Baby Bobath kurzu, který je v plánu v termínu 16. – 27.4. 2018 je předběžně naplněna. 

Další zájemce evidujeme jako náhradníky, budete osloveni v případě nezaplacení nebo odhlášení některého ze zájemců.

Děkujeme.

 

BASIC BOBATH KURZ 2018/2019

Kdy:

kurz trvá 8 týdnů a proběhne ve dvou částech

  1. část:  5.11. - 30.11. 2018
  2. část:  4.-29.3. 2019

Kde:

Dětský rehabilitační stacionář při MNO

Ukrajinská 1534

708 00 Ostrava Poruba

Cena:

69 000,-Kč splatná do 1.6.2018 na účet 35-3882920207/0100

V případě zájmu provést úhradu v eurech poskytneme detailní informace k platbě na eurový účet.

 

Kurz povedou tito Bobath lektoři:

1. Mgr. Olga Večeřová – fyziopterapeut (Česká republika), Bobath tutor

2. Theodora Francisca Blom – logoped (Řecko), Senior Bobath tutor

    Mgr. Anna Kejíková – logoped (Česká republika), Bobath tutor

3. Foteini Zografou  – ergoterapeut (Řecko), Senior Bobath tutor

Samozřejmostí je tlumočení do češtiny.

 

Komu je kurz určen:

Fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, kteří se věnují dětem s neurologickým postižením. Kurz se věnuje nejvíce dětem ve věku 2 až cca 12let. Kojencům a starším pacientům je věnována pouze část kurzu. Kojencům je určen Baby Bobath kurz, který mohou absolvovat po úspěšném absolvování Basic Bobath kurzu a mít nejméně 1rok praxe po tomto základním kurzu.

Basic Bobath kurzu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti, ergoterapeuti a logopedi s minimálně dvouletou praxí s dětmi s neurologickým postižením. Vzhledem k tomu, že kurz se náročný psychicky i fyzicky, tak není možné, aby se jej účastnily těhotné zájemkyně. Zároveň je nutné, aby účastníci kurzu byli fit a netrpěli žádným neurologickým či jiným onemocněním, které by omezilo či znemožnilo účastnit se jak praktické nebo teoretické části kurzu.

Kontakt

V případě zájmu o tento kurz se obraťte na tento mejl, kde Vám budou Vám poskytnuty detailnější informace.    BasicBobath2018@gmail.com