Navigation


Aktuality

Dlahování Orficast

Poslední tři volná místa!!!!

Místem konání je DRS při MNO, termín  13. a 14. května 2017 a pro členy ČADBT je tato akce zcela hrazena asociací.

Zájemci, hlaste se na emailu mycadbt@gmail.com

 

 

Dyspraxie – Dětská vývojová dyspraxie (DCD)

4denní seminář + 1den testování MABC 2 test

 

Počet účastníků  24

Přednášející:

Foteini Zografou, ergoterapeut, NDT/Bobath senior tutor

Delfini Papazoglou, fyzioterapeut, NDT/Bobath tutor

Dyspraxie je neurovývojová porucha, která narušuje schopnosti učit se, motorický

vývoj i řeč. Také postihuje paměť, senzorický, intelektuální a emocionální vývoj.

Jedná se o poruchu, která negativně ovlivňuje koordinaci běžných denních aktivit.

Provádění koordinovaných pohybů je komplexním procesem, který je u dyspraxie

narušen. Výsledkem je obtížné provádění aktivit, podivně vyhlížející provedení

aktivit. Časné milníky vývoje jako lezení po čtyřech, chůze, sebesycení a oblékání

jsou opožděny nebo jsou prováděny neefektivně.

Možné příčiny Dyspraxie neboli DCD jsou prematurita a nízká porodní hmotnost.

Hoši jsou postiženi 4x častěji než dívky. V některých případech je dyspraxie zděděná.

Tým terapeutů z různých oborů se tímto problémem může zabývat již v časné

intervenci.

Ergoterapeut řeší jejich dovednosti každodenního života (oblékání, toaletu, psaní,

JMČ, školní dovednosti).

Fyzioterapeut vyšetřuje hrubou motoriku a organizuje plán aktivit vedoucí ke zlepšení

chůze, běhu, rovnováhy, orientaci v prostředí, koordinaci jednotlivých částí těla

v prostoru.

Logoped řeší jídlo, polykání, fonaci, artikulaci.

Psycholog vyšetřuje a pomáhá s emocionálními a intelektuálními potížemi.

Témata semináře:

Dyspraxie/DCD („motorické poruchy“, hrubá a jemná motorika)

Dyspraxie a ADHD

Časná intervence

Svalový tonus a motorické plánování

Posturální kontrola – rovnováha. Dysfunkce v posturální kontrole – faktory

Senzorický systém (normální vývoj)

Somatosenzorický systém (proprioceptivně-taktilní)

Visuo-vestibulární systém

Visuo – motorické dovednosti

Vyšetření/ diferenciální diagnostika, škály, testy

Movement Assessment Battery for Children – 2 (ABC2-test)

Analýzy klinických případů (video)

Léčebné strategie

Neurobiologický substrát

Diskuse s účastníky

Cílem semináře

Seminář Dětské vývojové dyspraxie má za cíl v teoretické a praktické části naučit

účastníky vyšetřit a ošetřit pacienty s touto poruchou. Bude zde teoretická i praktická

část s videoprezentací, kde budou mít účastníci příležitost k analýze a aplikaci

terapeutických technik. Také zde bude každodenní praxe ve skupince s dítětem a

demo.

Tento praktický kurz je určen fyzioterapeutům, ergoterapeutům a logopedům s Bobath

vzděláním i bez něj, kteří si chtějí obohatit své znalosti v oblasti dětské vývojové

dyspraxie.

 

 

 

Basic Bobath kurz – Ostrava 2017/2018

Místo konání:

Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava

Ukrajinská 1534

708 00 Ostrava Poruba

Datum konání:

 1. část:    30.10. - 24.11.  2017
 2. část :    9.7.-  3.8.  2018

 

Cena za celý kurz: 69 000,- Kč

Splatná do 1.8.2017

Jedná se o účastnický poplatek. Ubytování, stravování a dopravu si účastník zařizuje a hradí sám.

Obědy je možné si objednat ve stacionáři za cenu 62,-Kč za jeden oběd.

 

Kurz povede:

Mgr. Olga Večeřová – Bobath lektor, fyzioterapeut

MUDr. Jana Švandová - lékař

Petra Mikesková – Bobath lektor, ergoterapeut

Dore Blom – Senior Bobath lektor, logoped

Mgr. Anna Kejíková – Bobath lektor, logoped

V případě zájmu nás kontaktujte na této adrese:

 BasicBobath2017@gmail.com

Ve Vašem mejlu uveďte, prosím, tyto údaje:

 1. celé jméno
 2. adresa pracoviště
 3. telefonní kontakt
 4. délka Vaší praxe s dětmi s postižením CNS
 5. kolik procent dětí s postižením CNS ošetříte za týden
 6. Vaše profese
 7. Znáte ve Vašem okolí Bobath terapeuta, se kterým byste případně mohla spolupracovat?

ČADBT si vyhrazuje právo zařadit či nezařadit do kurzu konkrétní zájemce. Co nejdříve po obdržení požadovaných informací dostanete vyrozumění.

Osloveni budou nejprve zájemci již přihlášeni dříve. Pokud mezi takové zájemce patříte a dosud jste neobdrželi žádnou výzvu, napište nám na  BasicBobath2017@gmail.com

 
 
 
KURS PRECHTLOVY METODY 

Termín konání: 11.-14.9.2017

Místo konání: Ostrava – Hotel Green (www.hotelgreen.cz)

Vyučující: prof. Christa Einspieler (University of Graz)

Cena 8800,- Kč

Cena pro členy ČADBT 1000,-Kč

Tento kurz je vhodný pro lékaře: neonatology, dětské neurology, dětské lékaře dále pak pro fyzioterapeuty a další odborníky pečující o děti ve věku od narození do 4-6 měsíců.

Kurz je vedený v anglickém jazyce tlumočený do češtiny.

 

Prechtlova metoda

Kvalitativní vyšetření „general movements“ – pohybů celého těla – u předčasně narozených dětí a dětí narozených v termínu jako diagnostický nástroj pro časnou detekci mozkové dysfunkce. V predikci DMO má Prechtlova metoda vyšší senzitivitu než ultrazvukové vyšetření mozku a neurologické vyšetření, je stejně citlivá s vyšetřením MRI. Co se týká specificity, tak je tato metoda srovnatelná se všemi výše uvedenými vyšetřeními. Výhodou této metody je její neinvazivnost a nenáročnost na přístrojové vybavení. Jedná se o pozorování a videozáznam spontánních pohybů dítěte v inkubátoru či postýlce.

 V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese   HeinzPrechtl2017@gmail.com

 
 
 

KURS SENZORICKÁ INTEGRACE 2

Proběhne v termínu 20.4. 2017 - 28.4. 2017 a 31.7. - 6.8. 2017 včetně sobot a nedělí.

Podmínkou je 100 procentní účast na celém kurzu.

Lektor: Aleksandra Jankowska Owczarz

Cena kurzu: 27.000,- Kč, platba do 15. března 2017

Platba na účet číslo 35-3882920207/0100,

NUTNÉ!!!!! do poznámky uveďte své přijímení !!!!!!!

Storno - při oznámení neúčasti:

30 dní před začátkem kurzu vracíme  60 procent

7 dní před začátkem kurzu vracíme 30 procent

6 dní a méně před začátkem kurzu nevracíme kurzovné!

Náplň kurzu:

- zopakování informací z neurologie a anatomie z SI1

- Problém, diagnostika a terapie SI

- Observace spontánních aktivit

- Test klinické observace

- Jižně kalifornský test

- zkouška

poslední 2 volná místa
:-) ČADBT přispívá svým členům částkou 10 000,-Kč na úhradu kurzovného!!! :-)

 

 

 
 
VALNÁ HROMADA!!!

TERMÍN VALNÉ HROMADY JE PŘESUNUT NA 5. LISTOPADU 2016 V DRS při MNO v 10.00 hodin.

PŘIPOMÍNÁME VŠEM ČLENŮM ČADBT, že valná hromada letos proběhne v BRNĚ  v termínu  15. října 2016....rezervujte si místa ve svých kalendářích :-), podrobnosti budou upřesněny.
 
!!!!!!Vaše účast je důležitá, letos proběhnou volby do vedení ČADBT!!!!!!
 
 
 
Právě probíhá NDT BAsic Bobath 
 
Basic Bobath kurz probíhá každý pracovní den 4.10.-27.10.2016  v čase 8-16hod
3.10.2016 9-16hod.
Pohodlný oděv a přezůvky s sebou.
Každé pondělí budete mít možnost objednání obědů na celý týden v ceně 62,-Kč za jeden oběd.
 

Kurs proběhne v následujících termínech:

 1. Část  3. -27.10. 2016
 2. Část  9.  - 20.1. 2017
 3. Část  15. - 26. 5. 2017

 

Kurz povedou tito Bobath lektoři:

1. Mgr. Olga Večeřová - fyziopterapeut (Česká republika)

2. Theodora Francisca  Blom – logoped (Řecko)

3. Foteini Zografou  – ergoterapeut (Řecko)

Samozřejmostí je tlumočení do češtiny.

OSLOVENI BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZÁJEMCI ZAPSANÍ V POŘADNÍKU!!!

 

Místo konání: DRS při MNO, p.o., Ukrajinská 1534, Ostrava-Poruba, 708 00.

Cena kursu:  69 000,- Kč,platba musí být  provedena nejpozději do 1.9.2016 na účet číslo číslo 35-3882920207/0100, do poznámky uveďte své příjmení a datum narození pro identifikaci platby 

Firma Stanley – Ortézy na horní končetinu

Také bychom rádi zařadili jednodenní workshop s firmou Stanley, který vyrábí ortézy z materiálu Ortofit. Tento workshop by byl praktický, jak si ve své pracovně během několika minut můžete vyrobit ortézu na horní končetinu. Na kurzu může být 15účastníků a cena je vykalkulována na 3000,-na jednu osobu. Ale ČADBT tento kurz finančně podpoří podle aktuálních zisků. V tomto okamžiku jsou vyhlídky pozitivní, takže by většinu (např.90%) kurzovného mohlo ČADBT hradit. Než domluvíme přesné podmínky kurzu, tak bychom rádi znali zájem z Vaší strany. Pište na adresu mycadbt@gmail.com

Jednáme se zástupci firmy o termínu a detailech!

 

 

 

Senzorická integrace 1

8. – 11.8.2016

Místo konání : Dětský rehabilitační stacionář přo MNO p.o.,

Ukrajinská 1534, 708 00 Ostrava – Poruba

Lektor: MUDr. Maria Borkowska, MUDr.Jana Robenková,

Mgr. Aleksandra Jankowska-Owczarz

Asistence: Mgr. Hana Marie Robenková

Tlumočení: Hana Miketová

 

Cena: Bude upřesněna

Příspěvek ČADBT bude upřesněn.

 PŘEDNOSTNĚ BUDOU OSLOVENI ZÁJEMCI Z POŘADNÍKU!!!

Závazné přihlášky budou dodány případným zájemcům až doladíme všechny detaily.

 
                                                        
NDT BASIC BOBATH

Kurs proběhne v následujících termínech:

 1. Část  3. -27.10. 2016
 2. Část  9.  - 20.1. 2017
 3. Část  15. - 26. 5. 2017

 

Kurz povedou tito Bobath lektoři:

1. Mgr. Olga Večeřová - fyziopterapeut (Česká republika)

2. Theodora Francisca  Blom – logoped (Řecko)

3. Foteini Zografou  – ergoterapeut (Řecko)

Samozřejmostí je tlumočení do češtiny.

OSLOVENI BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZÁJEMCI ZAPSANÍ V POŘADNÍKU!!!

 

Místo konání: DRS při MNO, p.o., Ukrajinská 1534, Ostrava-Poruba, 708 00.

Cena kursu:  69 000,- Kč,platba musí být  provedena nejpozději do 1.9.2016 na účet číslo číslo 35-3882920207/0100, do poznámky uveďte své příjmení a datum narození pro identifikaci platby

Zrušení účasti, storno objednávky:

- musí být potvrzené písemně, nebo  emailem se zpětnou vazbou organizátora

- při zrušení účasti dříve než 1 měsíc před zahájením kursu bude účtován storno poplatek ve výši 20% z ceny kursu

- při zrušení účasti méně jak 1 měsíc před zahájením kursu bude účtovaný storno poplatek ve výši 100% ceny kursu

 

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení kursu 14 dní před zahájením v případě, že nebude kurs naplněn a nebo z jiných vážných důvodů. Při zrušení kursu z organizačních důvodů bude vrácena úhrada v celé výši nebo se stanoví jiný termín.

 

Důležité informace a kritéria pro absolvování kurzu:

 

Účastník kurzu je fyzicky fit, netrpí žádným neurologickým onemocněním, není gravidní. 

Natáčení vlastního videa a pořizování fotek na kurzu není povoleno. 

Účastník souhlasí se zpracováním osobních dat. Jeho data nebudou předána třetí straně. 

Účastník souhlasí s pořizování videí a fotek během kurzu - jsou určeny k výukovým účelům a pro propagační účely ČADBT. 

Účastníci kurzu budou mít vhodný pohodlný oděv a obuv na přezutí. 

Podmínkou zařazení do kurzu je miimálně dvouletá praxe s dětskými pacienty a pacienty s neurologickou diagnozou(DMO).

KURZ JE JIŽ BEZNADĚJNĚ ZAPLNĚN, PRO ZAPSÁNÍ DO POŘADNÍKU NA KURZ V BUDOUCNU NÁS KONTAKTUJTE NA EMAILU  mycadbt@gmail.com

Přihlášku naleznete zde 

 

 

Zájemci o kurz tejpování MEDICAL TAPING CONCEPT získají bližší informace zde.