Navigation


Aktuality

Všechny členy ČADBT zveme na tyto akce a workshopy

 

ČLENSKÁ SCHŮZE PRO LETOŠNÍ ROK

Kdy: 18.5. 2019, začátek 9:30 hodin

Kde: Nemocnice Břeclav (U nemocnice 1, Břeclav),

          Fyziatricko rehabilitační oddělení - ambulance,

          pavilon D

         (asi 15 min z vlakového nádraží)

Začátek: 9:30 hodin

Program:

9:30 zahájení

9:30 - 10:30 finanční plánování Asociace, administrativní záležitosti

                        uskutečněné aktivity Asociace

                        diskuze na téma plánů kurzů na další rok a jiných aktivit

10:30 - 11:30 přednáška Mgr. Hany Klicperové - Vidí? Nevidí? Toť otázka!

11:30 - 12:00 pauza na oběd (k dispozici bude občerstvení)

12:00 - 13:00 přednáška Mgr. Olgy Večeřové - kongres EBTA - Brighton,

                                                                  - Beverly Cusick - Aktuální pohled na spasticitu

13:00 - 14:30 (15:00) workshop a přednáška  Heleny Němečková - Podiatrie jako metoda, 

                                          možnost ovlivnit celý  pohybová aparát

 

 

Vztah optického systému se stabilitou, posturální kontrolou a funkčním pohybem

(Vision system and relationship with stability, postural control and functional movement)

Kdy: 27.2.- 1.3.2019 (středa – pátek)

Kde: DRS při MNO, Ukrajinská 1534, Ostrava – Poruba

Lektoři: ZOGRAFOU Fotini, ergoterapeutka NDT senior-Tutor PAPAZOGLOU Delphini, fyzioterapeutka NDT –Tutor (Řecko)

Počet účastníků: 24

Kdo se může zúčastnit: Kurz je určen fyzioterapeutům, ergoterapeutům a logopedům, kteří mají praxi v práci s dětmi, přednostně terapeutům proškoleným v Bobath konceptu a členům ČADBT.

Cena: Bude upřesněna.

PRO ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ PIŠTE NA: opticsystem2019@email.cz

Vyjádření ČADBT k polohování miminek v pronaci

Česká asociace dětských Bobath terapeutů by se touto cestou chtěla vyjádřit k informacím, které se ústy Mgr.Ivy Bílkové   objevily na sociálních sítích a sdělovacích prostředcích

Tyto informace se týkají polohování a využívaní pronační pozice u novorozenců a kojenců.

S Mgr. Bílkovou v tomto názoru na výše zmíněnou problematiku rozhodně nemůžeme souhlasit.

Pronační pozice z pohledu vývojové kineziologie dítěte hraje velmi důležitou roli a to z mnoha hledisek:

Dítě tímto způsobem rozvíjí bodyschéma – vnímání vlastního těla. Pozice na bříšku znamená významnou proprioceptivní informaci. Postupný rozvoj extenze hlavy a trupu proti gravitaci rozhodně nepovažujeme v tomto ohledu za škodlivý . Extenze jsou naprosto fyziologickým pohybovým projevem (mluvíme samozřejmě o z neurologického hlediska intaktních dětech).

V pronační pozici nepracují extenční svalové skupiny izolovaně. Flexorové a extenzorové svalové skupiny i v této pozici pracují v součinnosti , vytváří se postupně rovnováha mezi těmito svalovými skupinami a to jak v supinační tak i v pronační pozici.

Veškeré motorické dovednosti se vyvíjejí postupně, s přípravou předcházející dané dovednosti i o několik týdnů, resp. měsíců. Nemůžeme tedy očekávat, že ve 3. měsíci nám fyziologická pozice v opoře o předloktí s kvalitním zapojením a s kvalitní spoluprací flexorových a extenzorových svalových skupin „ spadne z nebe“.

Dítě si v prvních třech měsících získává proprioceptivní informace z receptorů při opoře o předloktí, pánev, přední stranu DKK, kořene dlaně, získává postupně stabilitu umožňující následnou mobilitu.

Při elevaci hlavy se mění i postavení a práce v orofaciální oblasti ( např. postavení a práce jazyka proti gravitaci apod). Rovněž zrakové vnímání prostoru v této pozici je důležité.

Pokud bychom upřednostňovali pouze supinační pozici hrozí u mnoha dětí brachycefalie, která může přetrvávat až do dospělosti a to zvláště u dětí s nižším svalovým napětím.

U dětí asymetrických prohlubuje asymetrii a vede k plagiocefalii.

Pronační pozice ( resp.polohovaní v pronaci)je velmi důrazně doporučována i u dětí předčasně narozených, nedonošených k rozvoji peristaltiky a stimulace dýchání.

Pokud by u dětí docházelo ke zmiňovanému nesprávnému zapojovaní urč.sval. skupin, resp.k jejich přetěžování, nejde o fyziologický pohybový vývoj a je třeba v tomto případě terapeuticky zasáhnout.

Pozdější potíže by totiž plynuly nikoli primárně z využívání pronační pozice, ale z nesprávného zapojování sval. skupin, které do fyziologického vývoje nepatří.

 

KURZ TEJPOVÁNÍ

Kurz pořádaný pro členy ČADBT

Maximální počet účastníků: 16
Termín kurzu je 29.-31.3.2019
Časový harmonogram - pá 13-19, so 9-18, ne 9-14 (orientační)
Místo- Dětský rehabilitační stacionář, Ukrajinská 1534, Ostrava Poruba
Cena kurzu (v ceně je veškerý tejpovací materiál, skripta a občerstvení)

3.000,- člen ČADBT

6.000,- ostatní terapeuti
Absolventi kurzu získají mezinárodně uznávaný certifikát
Lektor Lucie Krestová

Náplň:
Teorie cca 2hod
Celý kurz je praktický, tejpují se základní Dg (tenisový loket, karpální tunel, rameno, vertebro dg, koleno, kotník, artrozy,..)
Kurz bude zaměřen více na dětské pacienty (DMO, brachiální plexus, pupeční kýla, equinovary,...)

Zájemci z řad ČADBT mají kontakt přímo přes info@centrumtejpovani.cz

Náplň bude uzpůsobena členům kurzu a jejich požadavkům

 

 

BASIC BOBATH KURZ 2018/2019

Kdy:

kurz trvá 8 týdnů a proběhne ve dvou částech

  1. část:  5.11. - 30.11. 2018
  2. část:  4.-29.3. 2019

Kde:

Dětský rehabilitační stacionář při MNO

Ukrajinská 1534

708 00 Ostrava Poruba

Cena:

69 000,-Kč splatná do 1.6.2018 na účet 35-3882920207/0100

V případě zájmu provést úhradu v eurech poskytneme detailní informace k platbě na eurový účet.

 

Kurz povedou tito Bobath lektoři:

1. Mgr. Olga Večeřová – fyziopterapeut (Česká republika), Bobath tutor

2. Theodora Francisca Blom – logoped (Řecko), Senior Bobath tutor

    Mgr. Anna Kejíková – logoped (Česká republika), Bobath tutor

3. Foteini Zografou  – ergoterapeut (Řecko), Senior Bobath tutor

Samozřejmostí je tlumočení do češtiny.

 

Komu je kurz určen:

Fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, kteří se věnují dětem s neurologickým postižením. Kurz se věnuje nejvíce dětem ve věku 2 až cca 12let. Kojencům a starším pacientům je věnována pouze část kurzu. Kojencům je určen Baby Bobath kurz, který mohou absolvovat po úspěšném absolvování Basic Bobath kurzu a mít nejméně 1rok praxe po tomto základním kurzu.

Basic Bobath kurzu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti, ergoterapeuti a logopedi s minimálně dvouletou praxí s dětmi s neurologickým postižením. Vzhledem k tomu, že kurz se náročný psychicky i fyzicky, tak není možné, aby se jej účastnily těhotné zájemkyně. Zároveň je nutné, aby účastníci kurzu byli fit a netrpěli žádným neurologickým či jiným onemocněním, které by omezilo či znemožnilo účastnit se jak praktické nebo teoretické části kurzu.

Kontakt

V případě zájmu o tento kurz se obraťte na tento mejl, kde Vám budou Vám poskytnuty detailnější informace.    BasicBobath2018@gmail.com

 

KURS DLAHOVÁNÍ ZAMĚŘENÝ NA DĚTSKOU RUKU

 

Kdy: 8. a 9.6. 2019

Kde: DRS při MNO, Ukrajinská 1534, Ostrava – Poruba, nebo bude upřesněno

Lektorka: Ivana Krejčí, specializovaný terapeut ruky

 

Počet účastníků: 10

Kdo se může zúčastnit: workshop je určen terapeutům proškoleným v Bobath konceptu, přednostně členům ČADBT

Cena:

Aktivní člen ČADBT: 500,- Kč

Člen ČADBT: 1.000,- Kč

Terapeut vzdělaný v Bobath Konceptu(bez členství): 4 000,-Kč

 

POZOR nutné!!!

Do platby uveďte poznámku ve formě DLAHOVÁNÍ příjmení účastníka (např.DLAHOVÁNÍ Kratochvílová) pro identifikaci platby!!!

 

PRO ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ PIŠTE NA:

kursdlahovani@gmail.com

 

PROGRAM:

16. 3. 2019

9.30 prezence

10.00 zahájení

10.00 -11.30 teorie a praxe – I. Blok dlahování

13.00 – 14.00 oběd, diskuze

14.00 – 18.00 II. Blok dlahování

 

17. 3. 2019

8.00 – zahájení

8.00 – 11.30 III. Blok dlahování

11.30 – 12.30 – oběd, diskuze

12.30 – 14.30 – IV. Blok dlahování

15.00 závěr, diskuze, předání certifikátů