Navigation


Bobath Koncept

Definice Bobath konceptu

NDT/Bobath koncept nabízí perspektivní, interdisciplinární, problémy řešící přístup k hodnocení, léčbě a vedení jakéhokoliv jedince s omezenou schopností plně participovat na každodenním životě z důvodu poškození motorických funkcí (zahrnující tonus a vzory pohybu), senzorických, percepčních a kognitivních funkcí, vyplývajících z poruchy CNS. 

EBTA 2008

 

Bobath koncept je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světe.

Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut aj.) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

 

  • O Bobath konceptu v České Televizi mluví předsedkyně ČADBT Mgr. Renáta Sysalová