Navigation


Aktivity ČADBT

O čadbt

BOBATH KONCEPT se v České republice teprve zabydluje. ČADBT vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT BASIC BOBATH, který byl ukončen v únoru 2004.

ČADBT vznikla registrací na MV ČR dne 6.9.2004.

Cílem asociace je rozvoj a prohloubení poznatků Bobath terapeutů v BOBATH KONCEPTU, vzdělávání a spolupráce s neodbornou veřejností a získávání grantů a dotací na tuto činnost.

 

  • O Bobath konceptu v České Televizi mluví předsedkyně ČADBT Mgr. Renáta Sysalová