Navigation


Plán a přehled akcí

 

Všechny členy ČADBT zveme na tyto akce a workshopy:

 

KURZ BABY BOBATH 2018 - kapacita kurzu naplněna, hlaste se jako náhradníci

 

Kurz Baby Bobath se bude konat v příštím roce v termínu 16. – 27.4. 2018.

Místo konání je dětský rehabilitační stacionář při MNOF v Ostravě – Porubě, Ukrajinská 1534.

Lektorkami kurzu budou Zofia Szwilling (fyzio), Dore Blom (logo), Fotini Zografou (ergo).

Cena celého kurzu je stanovena na 20.000.- Kč, splatná v jedné splátce do 31.1.2018.

Podmínkou zařazení do kurzu je minimálně jeden rok praxe mezi základním kurzem a Baby Bobath kurzem. 

Vzhledem k náročnosti kurzu se důrazně nedoporučuje, aby účastnice kurzu

byla v době konání kurzu těhotná.

Závazné přihlášení na kurz proveďte, prosím, zasláním odpovědi na mail babybobath2018@gmail.com

Do textu mailu uveďte, prosím, celé své jméno, aktuální telefonní číslo a mailovou adresu, adresu zaměstnavatele, rok a místo absolvování základního kurzu a jméno lektora.

Po zaslání závazné přihlášky obdržíte podrobnější informace ke kurzu a instrukce k platbě.

Do kurzu budete zařazeni až po uhrazení platby.

Veškeré dotazy ohledně organizace kurzu směřujte, prosím, pouze elektronicky na výše uvedený mail.

 

Děkuji za Váš zájem o kurz a těším se na jaře v Ostravě.

 

Za VV ČADBT

Veronika Kristková

 

BASIC BOBATH KURZ 2018/2019

 

Kdy:

 

kurz trvá 8 týdnů a proběhne ve dvou částech

 

  1.     část:  5.11. - 30.11. 2018
  2. část:  4.3. - 29.3. 2019

 

Kde:

 

Dětský rehabilitační stacionář při MNO

 

Ukrajinská 1534

 

708 00 Ostrava Poruba

 

Cena:

 

69 000,-Kč splatná do 1.6.2018 na účet 35-3882920207/0100

 

V případě zájmu provést úhradu v eurech poskytneme detailní informace k platbě na eurový účet.

 

 

 

Kurz povedou tito Bobath lektoři:

 

1. Mgr. Olga Večeřová – fyziopterapeut (Česká republika), Bobath tutor

 

2. Theodora Francisca Blom – logoped (Řecko), Senior Bobath tutor

 

    Mgr. Anna Kejíková – logoped (Česká republika), Bobath tutor

 

3. Foteini Zografou  – ergoterapeut (Řecko), Senior Bobath tutor

 

Samozřejmostí je tlumočení do češtiny.

 

 

 

Komu je kurz určen:

 

Fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, kteří se věnují dětem s neurologickým postižením. Kurz se věnuje nejvíce dětem ve věku 2 až cca 12let. Kojencům a starším pacientům je věnována pouze část kurzu. Kojencům je určen Baby Bobath kurz, který mohou absolvovat po úspěšném absolvování Basic Bobath kurzu a mít nejméně 1rok praxe po tomto základním kurzu.

 

Basic Bobath kurzu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti, ergoterapeuti a logopedi s minimálně dvouletou praxí s dětmi s neurologickým postižením. Vzhledem k tomu, že kurz se náročný psychicky i fyzicky, tak není možné, aby se jej účastnily těhotné zájemkyně. Zároveň je nutné, aby účastníci kurzu byli fit a netrpěli žádným neurologickým či jiným onemocněním, které by omezilo či znemožnilo účastnit se jak praktické nebo teoretické části kurzu.

 

Kontakt

 

V případě zájmu o tento kurz se obraťte na tento mejl, kde Vám budou Vám poskytnuty detailnější informace.    BasicBobath2018@gmail.com