Navigation


Logopedové

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
www.bobath.sk

Mgr. FLORIANOVÁ RADKA 
Soukromá klinika LOGO s.r.o.,Brno
Tel: 605 284 941
radka.florianova@email.cz

Mgr. JAROLÍMOVÁ MARCELA   
ZŠ speciální Nový Jičín 
Tel.:736 771 138
jarolimova@specskolanj.cz

Mgr. KEJÍKOVÁ ANNA    
Tel.: 605 945 206
akejikova@seznam.cz 
 
Mgr. KELAROVÁ MONIKA     
monika.kelarova@seznam.cz

PaedDr. KORMANOVÁ ANASTÁZIA 
DFN Bratislava 
Tel.: 421 259 371 728
korman@stonline.sk

Mgr. ROSKOLOVÁ MARCELA 
Státní léčebné lázně Janské Lázně
Tel: 737 517 149
marcela.malikova@seznam.cz

Mgr. VAŇKOVÁ SILVIE  
SPC Těšínská, Ostrava
Tel.: 605 861 218
silvie.vankova@seznam.cz

Mgr. ZAGOROVÁ LENKA   
DRS MNO
Tel.: 728 485 401
lenche@centrum

Mgr. DVOŘÁKOVÁ ZUZANA    
Čtyřlístek Opava
Tel.: 607 285 492
zuzanadvorakova@centrum.cz