Posturální vady nohy

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta - posturální (funkční) vady nohy

Náplní kurzu je fylogeneze a ontogeneze nohy, vývoj svalových souher v rámci posturální ontogeneze a jejich význam pro strukturální a funkční vývoj nohy, anatomicko kineziologické souvislosti - popis jednotlivých struktur nohy a jejich vzájemných vztahů,  biomechanika nohy, funkce nohy - jednotlivé funkce nohy a jejich význam pro lidské pohybové chování, ortopedické vyšetření dětské ploché nohy a možnosti řešení – operativa, algoritmus vyšetření a diferenciální diagnostika, problematika vhodné dětské obuvi, posturální vady dětské nohy a  praktická cvičení ve skupinkách.
 
Lektor kurzu: Mgr. Veronika Kristková
 
Termín kurzu:  2.-3.11.2023 (čt, pá).
 
Cena kurzu:
2 700,- pro aktivní členy
3 700,- pro neaktivní členy
4 200,- pro nečleny
 
Kurz je potřeba uhradit do konce května ( na číslo účtu  35-3882920207/0100).
Pokud máte zájem o proplacení přes fakturu, je potřeba o ni požádat do 5.5. 2023.
 
Na kurz si vemte pohodlné oblečení, uzavíratelnou lahev na vodu, přezůvky a potřeby pro poznámky.

Školitel

Kde se kurz koná?

Dětský rehabilitační stacionář
Ukrajinská 1524, Ostrava-Poruba

Kontaktní údaje

Infolinka: +420123456789

E-mail: info@cadbt.cz
Cena: 4,200 Kč
Maximální počet účastníků:
26
Přihlášených účastníků:
26
Termín:
02.11.2023
  • Certifikát absolventa
  • Všechny vyukové materiály
  • Občerstvení během kurzu
  • Výukové pomůcky