Navigation


Členové publikují

  • Fyzioterapeutka Ingrid Svančinková napsala článek pro časopis Máma.

 

  • Článek fyzioterapeutky Mgr. Veroniky Kristkové na téma:

Vojtova metoda nebo Bobath koncept?

Rehabilitace je nedílnou součástí komplexní léčby postižených nebo vývojově

opožděných dětí. Jako rodiče takovéhoto dítěte se tedy dříve nebo později ocitnete v situaci,

kdy řešíte co a jak cvičit.

Lékař vám pravděpodobně doporučí buď Vojtovu metodu nebo Bobath koncept.

Málokterý z lékařů je však natolik vzdělán v rehabilitaci, aby dokázal přesně vysvětlit rozdíl

mezi těmito přístupy, proto doporučuji navštívit certifikovaného fyzioterapeuta, který by měl

být schopen vám vysvětlit, na jakém principu obě metody fungují a jak se v praxi provádějí.

Vojtova metoda i Bobath koncept patří mezi novější rehabilitační přístupy, které se

s úspěchem používají v dětské rehabilitaci. Obě metody mají své zastánce i odpůrce, přesto

žádný výzkum doposud neprokázal větší úspěšnost některé z nich. Nezávislí odborníci se

shodují na tom, že každá z nich má svá pro a proti a je na rodičích a terapeutovi, který

z přístupů zvolí.

Obecně platí, že je důležité dítě před terapií důkladně vyšetřit, stanovit hlavní problém

a cíl terapie. Součástí obou postupů je také zaučení rodičů, aby mohli rehabilitaci provádět

s dítětem sami doma.

 

Vojtova metoda

Vojtova metoda vychází především z poznatků o optimálním vývoji dítěte do 1 roku

života. V praxi se terapeut snaží nastavením dítěte do předem daných poloh a stimulací

určitých bodů na těle, tzv. spoušťových zón, vyvolat ideální pohybové vzory, které jsou u

dítěte narušeny nebo zcela chybí. Metoda nevyžaduje spolupráci dítěte, pohyb je aktivován

mimovolně, proto se tato metoda někdy označuje jako metoda reflexní lokomoce (reflexní =

bez vlastního úsilí pacienta; lokomoce = pohyb vpřed).

Nejčastější pohybové vzory se nazývají reflexní plazení a reflexní otáčení. Nejedná

se o to, že bychom učili dítě se plazit nebo otáčet, pouze využíváme jednotlivé svalové

souhry přítomné v těchto pohybech. Terapie se provádí až 5x denně, dobu stimulace určí

fyzioterapeut.

Vojtovu metodu je možno provádět u dětí v podstatě od narození, jakmile je zjištěn

nějaký problém ve vývoji. Horní věková hranice neexistuje, metoda se s úspěchem používá

i v terapii dospělých. Platí však, že čím je dítě menší a terapie dříve zahájena, tím dítě lépe

reaguje a šance na úspěch je větší.

Jistým negativem metody je pláč dětí při terapii, což pro některé rodiče může

představovat problém. Důležité je vědět, že dítě nepláče proto, že by ho cvičení bolelo, ale

proto, že terapeut stimuluje pohyby pro dítě nepřirozené, které není schopno samo provést a

pláčem dává najevo pouze svou nelibost.

 

Bobath koncept

Koncept manželů Bobathových rovněž vychází z nejnovějších neurofyziologických

poznatků o vývoji motoriky dítěte, bývá někdy označován jako neurovývojová léčba

(Neurodevelopmental Treatment – NDT).

Terapie je funkčně (prakticky) založená, terapeut provádí s dítětem pohybové

aktivity, které se vyskytují v běžném denním životě. Využívá se vlastní aktivity dítěte, kterou

terapeut pouze svým vedením modifikuje a za použití specifických technik dítěti umožňuje

prožití normálního pohybu.

Rodič je instruován v tzv. handlingu – manuálnímu vedení, manipulaci s dítětem a

stimulaci správných pohybových vzorů během běžných denních aktivit, jako je například

krmení (kojení), nošení, hygiena, sebeobsluha. Tento handling by pak měl aplikovat celý den,

což může být pro některé rodiče obtížné, obzvláště v začátcích terapie.

Přestože byl Bobath koncept původně vytvořen pro děti s dětskou mozkovou obrnou,

je možné jej použít u jakéhokoliv postižení. Stejně jako u Vojtovy metody není horní věková

hranice omezená, pro novorozence a kojence byl vytvořen nadstavbový model – Baby

Bobath.

 

Shrnutí a závěrečná doporučení

Jaký terapeutický přístup vybrat je tedy na vás a vašem fyzioterapeutovi, záleží

samozřejmě také na možnostech a schopnostech vašeho dítěte. Obě metody přináší úspěchy,

je na vás, zda vám více vyhovuje jistý dril a přesnost Vojtovy metody nebo všestrannost

a kreativita Bobath konceptu. Další možností je oba přístupy nebo některé jejich prvky

kombinovat.

A malá rada na závěr - ať už se v rehabilitaci vašeho dítěte rozhodnete pro jakýkoliv

přístup, doporučuji vyhledat fyzioterapeuta s certifikátem pro danou metodu či koncept.

Jen tak budete mít jistotu, že terapeut ví, co dělá, splnil přísná kritéria závěrečné zkoušky a

zaručuje vám tak určitou kvalitu péče.

 

Autor:  Mgr. Veronika Kristková vedoucí fyzioterapeut

Fyzio Beskyd, MUDr. Jan Kristek s.r.o.