Polohování miminek na bříšku

Pozice na bříšku je pro děti důležitá z mnoha důvodů. Jaké důvody to jsou a jak k polohování přistoupit prakticky ?

Česká asociace dětských Bobath terapeutů se tímto článkem vyjádřila k informacím, které se ústy Mgr.Ivy Bílkové objevily na sociálních sítích a sdělovacích prostředcích.
Tyto informace se týkají polohování a využívaní pronační pozice (pozice na bříšku) u novorozenců a kojenců.
S Mgr. Bílkovou v tomto názoru na výše zmíněnou problematiku rozhodně nemůžeme souhlasit my, ani Centrum Vojtovy metody LR-Corpus v Olomouci.

Pozice na bříšku z pohledu vývojové kineziologie dítěte hraje velmi důležitou roli a to z mnoha hledisek:


Dítě tímto způsobem rozvíjí bodyschéma – vnímání vlastního těla. Pozice na bříšku znamená významnou proprioceptivní informaci. Postupné zvedání hlavičky a trupu proti gravitaci rozhodně nepovažujeme v tomto ohledu za škodlivý . Tyto pohybové dovednosti jsou naprosto fyziologickým pohybovým projevem ( mluvíme samozřejmě o dětech bez neurologických postižení). I v této pozici pracují svaly celého těla v součinnosti , vytváří se postupně rovnováha mezi těmito svalovými skupinami .
Veškeré motorické dovednosti se vyvíjejí postupně, s přípravou předcházející dané dovednosti i o několik týdnů resp. měsíců. Nemůžeme tedy očekávat, že ve 3. měsíci nám pozice v opoře o předloktí s kvalitním zapojením všech svalových skupin „ spadne z nebe“.
Dítě si v prvních třech měsících získává důležité informace z receptorů při opoře o předloktí, pánev, přední stranu DKK, kořene dlaně, získává postupně stabilitu umožňující následné kvalitní provedení pohybu.
Při zvedání hlavy se mění i postavení a práce v oblasti mluvidel, čelisti…( např. postavení a práce jazyka proti gravitaci, postavení čelistí, práce žvýkacích svalů apod). Rovněž zrakové vnímání prostoru v této pozici je důležité.

Pokud bychom upřednostňovali pouze pozici na zádech hrozí u mnoha dětí oploštění hlavičky, a to zejm. u dětí s nižším svalovým napětím, a následná asymetrie trupu. Tyto asymetrie mohou přetrvávat do dospělosti a působit další obtíže.
Pozice na bříšku (resp. speciální polohování na bříšku i s pomocí polohovacích pomůcek) je velmi důrazně doporučována i u dětí předčasně narozených, nedonošených k rozvoji peristaltiky a stimulace dýchání.

Pokud by u dětí docházelo ke zmiňovanému nesprávnému zapojovaní určitých svalových skupin, resp.k jejich přetěžování, nejde o správný pohybový vývoj a je třeba v tomto případě terapeuticky zasáhnout. Pozdější potíže by totiž plynuly nikoli primárně z využívání pozice na bříšku, ale z nesprávného zapojování svalových skupin, které do vývoje nepatří.

Kdy tedy začít dávat miminko na bříško?
Pozici na bříšku je dobré miminku nabízet již hned po narození. Vzpřimovací reakce jsou přítomny, dítě jen potřebuje dostat prostor pro získávání zkušeností z této pozice. S postupným zlepšováním kvality souhry svalů na zadní a přední straně těla je dítě schopno zaujmout v pronaci pozici kvalitněji a na delší čas. S rozvojem zrakové fixace a úchopu se stává tato pozice více a více atraktivní.
Jak často tuto pozici využít během dne?
Miminko by mělo být dáváno na bříško přes den co nejčastěji. Samozřejmě tuto pozici nevolíme po jídle a pro spánek. Pro dítě je ze všech výše uvedených důvodů důležitý aktivní čas v této pozici, proto je žádoucí, aby bylo vzhůru a aktivní. Využíváme příležitosti jako je přebalování, koupání, oblékání a poté i samotnou hru s děťátkem pro nabízení této pozice. Je možné využít i jízdu v kočárku na procházce a nabídnout pozici na bříšku dítěti i zde. Dvakát za den je učitě nedostatečné.
Jak dlouho nechávat dítě na bříšku?
Zpočátku miminka samozřejmě vzhledem k celkové adaptaci na prostředí zvládají tuto pozici jen krátce. Nabízíme jim ji tedy v kratších intervalech, ale častěji. Ve chvíli, kdy už je pozíce pro miminko příliš namáhavá, tak buď usíná nebo začíná dávat hlasitě najevo nelibost či začíná plakat. V případě blížícího se pláče děťátku samozřejmě nabídneme pozici jednodušší, kde nemusí tak usilovně bojovat s gravitací.

 

 

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >