Certifikát ČADBT

Po úspěšném absolvování kurzu NDT Basic Bobath je terapeut oprávněn tento koncept používat v rámci terapií a  vykazovat jej na pojišťovnu. Bobath koncept se školí v České republice na jediném místě a to v Ostravě v Dětském rehabilitačním stacionáři při MNO a.s. na ul. Ukrajinská 1534/15.

Na tento kurz je možné nastoupit až po dvou letech terapeutické praxe s dětmi s neurovývojovým handicapem.  Absolventi jakékoliv vysoké školy oboru fyzioterapie, ergoterapie, logopedie nebo doktorského studia nejsou oprávněni ani po krátkém náhledu do principů terapie během studia, vést terapii v Bobath konceptu. 

Rodiče si mohou validitu vzdělání ověřit vyžádáním předložení  CERTIFIKÁTU od terapeuta . 

 Které věci je nutné sledovat?

Terapeut je  povinen předložit certifikát z ministerstva zdravotnictví, který musí obsahovat

  1. Evidenční číslo 
    Pod tímto čísle lze pravost certifikátu dohledat v databázi ČADBT. Je tedy možno Asociaci kontaktovat v případě pochyb.

Dále pak certifikát instituce, která kurz pořádala dle kritérií EBTY. Ten musí obsahovat

  1. Hlavičku s razítkem pořádající instituce. V ČR je to ČADBT, v zahraničí se bude jednat o jinou instituci, která je opět vedená pod Evropskou Asociací Bobath lektorú  (European Bobath Tutors Association - EBTA).
  2. Razítko EBTY. Všechny kurzy NDT Basic a Baby Bobath probíhají pod záštitou EBTY.
  3. Hodinovou dotaci 340 vyučovacích hodin.
  4. Originální podpisy NDT Babath lektorů, a prezidenta instituce pod kterou je kurz v dané zemi organizován.

Certifikát opravňuje jeho držitele pouze k vedení terapie nikoliv k výuce Bobath koncetu 

 

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >