O asociaci

ČADBT sdružuje fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy a lékaře vyškolené v Bobath konceptu.  Podléhá Evropské Asociaci Dětských Bobath Lektorů (EBTA) a řídí se jejími pravidly při školení nových terapeutů, prezentaci konceptu i vnitřním řízení. V Česká republice  se můžeme pochlubit komplexním týmem Bobath lektorů?

fyzioterapeutka Mgr. Olga Večeřová

logopedka Mgr. Anna Kejíková

ergoterapeut Dis. Radka Kratochvílová (další český ergoterapeut – Petra Gurd Mikesková pracuje v současné době v Bobath centru v Anglii).

Cesta za lektorstvím pod vedením EBTA je dlouhá a náročná, jak časově, tak finančně a trvá několik let. Proto je asociace velmi ráda, že máme pro péči o klienty a pro vedení kurzů celý český lektorský tým.

Cílem Asociace je výuka, prezentace a šíření neurovývojové terapie – Bobath konceptu - mezi neodbornou i odbornou veřejností. Nabízí možnost získání základního kurzu NDT Basic Bobath. V sídle asociace v Ostravě  se nachází jediné školící zařízení v republice jak pro Basic Bobath kurz tak pro následný kurz Baby Bobath kurz zaměřený na děti do 1 roku života. 

Vyškolení terapeuté  mají následně možnost do asociace vstoupit a dělit se tak navzájem o své zkušenosti z praxe a jiných kurzů, navzájem se obohacovat a rozvíjet.  

Kromě organizace kurzů, worshopů, seminářů a přednášek nabízí  ČADBT také spolupráci s tuzemskými i zahraničními institucemi. Členům i veřejnosti nabízí poradenskou a konzultační činnost, vyhledávání  proškolených terapeutů a např. i půjčování terapeutických pomůcek pro členy. Členové mají samozřejmě možnost podílet se na chodu asociace v rámci plánovaných kurzů a mohou využít mnoha výhod vyplývajících z členství v asociaci.

 

 

Asociace je vedena Výkonným výborem, jehož úkolem je koordinace činnosti asociace, právní a finanční správa a kontrola, organizace kurzů a celé činnosti asociace. Schůze výboru se koná dvakrát do roka, dle potřeby i častěji. Funkční období výboru je pět let. Členové výboru jsou:

 -    Předseda (Mgr. Renata Sysalová)
-     Místopředseda (MUDr. Jana Švandová)
-     Jednatel (Dis. Radka Kratochvílová)
-     Odborný garant (Mgr. Olga Večeřová)
-     PR (Mgr. Klára Čecháková)
 

 

 

 

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >