Seminář pro lékaře - Úvod do Bobath konceptu v pediatrické praxi

Seminář poskytne lékařům ucelený pohled na Bobath koncept, možnosti indikace, techniky které využívá, jak probíhá spolupráce s rodinou a ostatními lékaři, kteří o dítě pečují a jaké jsou možnosti Bobath konceptu.

Přihlášky zasílejte na tento e-mai : Bobath.mudr@gmail.com (následně Vám bude zaslána přihláška)

Nehlaste se na kurz zde na stránkách !

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.
Odborným garantem je prim. MUDr. Jana Robenková, Městská nemocnice Ostrava Fifejdy - Dětský rehabilitační stacionář.
Tato akce je ohodnocena 5 kredity.
 
Datum: 26.4.2024
Čas konání: 9:30-14:30 hodin
Místo konání: Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy (Nemocniční 898/20A, 728 80, Ostrava - Moravská Ostrava), přednáškový sál
Cena:  do 29.2. 2024 je cena 1200.- Kč, po tomto datu 1400.-Kč
Seminář je primárně určen pediatrům, neonatologům, dětským neurologům, dětským ortopedům a rehabilitačním lékařům.
 
Rozvrh semináře:
8:30 - 9:30       Registrace , drobné občerstvení ,káva, čaj
9:30 - 9:35       Přivítání, představení
                        - přednášející PhDr. Andrea Hašková
9:35 - 9:50      ČADBT - cíle , struktura, spolupráce
                       - přednášející Barbora Johana Pašková, DiS.
9:50 - 10:15    Bobath koncept - definice,historie, principy
                       - přednášející PhDr. Andrea Hašková
10:15 - 10:45  Bobath koncept - vyšetření a cíl terapie z pohledu terapeuta
                      - přednášející Barbora Johana Pašková, DiS.
10:45 - 11:15  Mezioborová spolupráce v rámci Bobath konceptu z pohledu
                       fyzioterapeuta, ergoterapeuta
                       - přednášející Barbora Johana Pašková, DiS.
11:15 - 11:45  Mezioborová spolupráce v rámci Bobath konceptu z pohledu
                       logopeda, spolupráce na využití inovativních technologií
                      - přednášející PhDr. Andrea Hašková
 
11:45 - 12:00  diskuze k dopolednímu bloku
12:00 - 12:45  Obědová pauza
12:45 - 13:30  Handling - praktická část s využitím terapeutických panenek
                      - přednášející Barbora Johana Pašková, DiS.
13:30 - 14:15  Využití a výběr kompenzačních pomůcek a ortéz, video ukázky
                      - přednášející PhDr. Andrea Hašková
14:15 - 14:30  Diskuze, ukončení
 
Organizátorky a přednášející za ČADBT jsou: PhDr. Andrea Hašková
                                                                                Barbora Johana Pašková Dis.
 
Přihlášení na seminář: Bobath.mudr@gmail.com

Kde se kurz koná?

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy
Nemocniční 898/20A, Ostrava

Kontaktní údaje

Infolinka: +420123456789

E-mail: Bobath.mudr@gmail.com
Cena: 1,200 Kč
Maximální počet účastníků:
20
Přihlášených účastníků:
3
Termín:
26.04.2024
  • Certifikát absolventa
  • Všechny vyukové materiály
  • Občerstvení během kurzu
  • Výukové pomůcky
Registrovat se na kurz