Výroční zpráva 2015

České asociace dětských Bobath terapeutů ( ČADBT)

2015

Přehled

  

 • Činnost asociace v roce 2015

 • Finanční hospodaření v roce 2015

 • Záměry asociace v roce 2016

   


  Vznik a poslání asociace

 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů započala svou činnost registrací na MV ČR dne 6.9.2004.

 • Vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT Basic Bobath, který byl ukončen v únoru roku 2004.

 • Sídlí v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 1534, PSČ 708 00.

 • Asociace je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy s profesním zaměřením na základě společného zájmu.

 • Jejím cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů. Za tímto účelem asociace umožňuje prohloubení nových poznatků v terapii i v dané problematice např. formou workshopů, odborných kurzů a stáží, konzultací, vzděláváním a spoluprací s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Z tohoto důvodu se snaží získávat granty a dotace pro svoji činnost.

 • Co to je Bobath koncept? Jedná se o nejčastěji používaný léčebný postup při léčbě dětské mozkové obrny ve světě.

 • Základním znakem je práce v týmu, ve středu tohoto týmu vždy stojí handicapované dítě a jeho rodina, všichni ostatní (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped aj. ) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

 • Bobath terapeut vychází z Bobath konceptu a na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje cíleně a přitom vždy sleduje reakce pacienta na tyto techniky a na základě vyhodnocení těchto  reakcí, aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii.  

Činnost asociace v roce 2015

21.- 25. 4. 2015 - kurz Prechtlova metoda – lektorka prof. MUDr Christa Einspieler

červen 2015 – dokončení projektu Vzdělávání terapeutů v Bobath konceptu - grant z evropských fondů číslo CZ.1.07/3.2.07/04.0028

29. 9. – 23. 10. 2015 – 1. část kurzu Basic Bobath

17. 10. 2015 - Valná hromada ČADBT

Seminář Fyziologická chůze - lektor Sebastian Golebiowski

Plán na rok 2016 Záměry asociace

19. 3. 2016 – seminář Patologická chůze –lektor Sebastian Golebiowski

9.- 10. 4. 2016 – seminář Dyspraxie – lektorky Foteini Zografou, Dore Blom

9. – 20. 5. 2016 – kurz Basic Bobath – 2. část kurzu zahájeného v r. 2015

5. 8. – 8. 9. 2016 – kurz Prechtlova metoda - lektorka prof. MUDr Christa Einspieler

září 2016 – účast Mgr Olgy Večeřové na kongresu EBTA v Portuglasku

3. – 27. 10. 2016 – 1. část kurzu Basic Bobath (2. část 9.-20.1.2017, 3. část 15.-26.5.2016)

15. 10. 2016 - Valná hromada ČADBT Brno

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >