Seminář pro lékaře má nově ohodnocení 5 kredity

Seminář Úvod do Bobath konceptu v pediatrické praxi má nově ohodnocení 5 kredity.

Seminář pro lékaře je pořádán již opakovaně a těší se mezi lékaři velkému zájmu.  Seminář poskytne lékařům ucelený pohled na Bobath koncept, na možnosti indikace a na techniky které využívá. Dále také jak probíhá spolupráce s rodinou a ostatními lékaři, kteří o dítě pečují a jaké jsou další možnosti Bobath konceptu.

Nyní se podařilo zažádat o kredity a seminář je nově ohodnocen 5 kredity.

Seminář je veden Barborou Johanou Paškovou, Dis. a PhDr. Andrea Hašková.

 

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >