Volby do výkonného výboru ČADBT

Nominace na jednotlivé pozice je možné zasílat do 15.10.20201 (22.10.2021 pak následuje členská schůze) na info@cadbt.cz.

Milí kolegové a kolegyně,
blíží se čas, kdy bude končit funkční období výboru ČADBT a tedy i nové volby do výboru. Pokud bystě chtěli na jakoukoliv pozici ve výboru někoho (i sebe) nominovat, prosím napište nominaci v emailu na info@cadbt.czSvé návrhy zasílejte nejpozději do 15.10.2021. Termín voleb bude ještě upřesněn jak v emailu, tak na stránkách ČADBT.  Níže zasílám popis struktury výboru.
 Výkonný výbor ČADBT má pět členů
      -          Předseda (nyní Mgr. Renata Sysalová)
-          Místopředseda (nyní MUDr. Jana Švandová)
-          Jednatel (nyní Radka Kratochvílová)
-          Odborný garant (nyní Mgr. Olga Večeřová)
     -          PR (nyní Mgr. Klára Čecháková)

 Funkce ve výboru jsou voleny na pět let. 

Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami, vnitřními směrnicemi spolku, pokud byly vydány, i s usneseními členské schůze.
Do působnosti výboru náleží:
a)      svolávat členskou schůzi,
b)      přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c)       posuzovat návrhy na prodej a koupi majetku a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
d)      přijímat a ukončovat pracovní poměr zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
e)      přijímat členy spolku a rozhodovat o jejich vyloučení,
f)       rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků, o odkladu jejich splatnosti, snížení nebo prominutí, pokud pro to existují závažné důvody,
g)      schvalovat interní organizační normy spolku.
 
Podrobnější inormace o jednotlivých funkcích ve výboru a povinných činnostech výboru naleznete v tomto článku po přihlášení do členské sekce a v e-mailu.
 

Aktuální dění v ČADBT

21. 11. 2022.
Výroční zpráva ČADBT 2021

Výroční zpráva ČADBT 2021

ČTĚTE VÍCE >
13. 11. 2022.
Členská schůze 2023

Členská schůze se uskuteční 19.5.2023.

ČTĚTE VÍCE >
15. 09. 2022.
Kongres EBTA 2022

Letošní EBTA kongres se bude konat v belgickém městě Ghent.

ČTĚTE VÍCE >