Výroční zpráva 2020

Zpráva o činnosti asociace v roce 2020.

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A

 

České asociace dětských Bobath terapeutů ( ČADBT), z.s.

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cadbt.cz

 

 

 

 

Přehled

 

 

-         Činnost asociace v roce 2020

-         Záměry asociace v roce 2021

-         Finanční hospodaření v roce 2020 – viz. přílohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik a poslání asociace

 

·         Česká asociace dětských Bobath terapeutů započala svou činnost registrací na MV ČR dne 6.9.2004.

·         Vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT Basic Bobath, který byl ukončen v únoru roku 2004.

·         Sídlí v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 1534, PSČ 708 00. 

·         Asociace je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy s profesním zaměřením na základě společného zájmu.

·         Jejím cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů. Za tímto účelem asociace umožňuje prohloubení nových poznatků v terapii i v dané problematice např. formou workshopů, odborných kurzů a stáží, konzultací,vzděláváním a spoluprací s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Z tohoto důvodu se snaží získávat granty a dotace pro svoji činnost.

·         Co to je Bobath koncept? Jedná se o nejčastěji používaný léčebný postup při léčbě dětské mozkové obrny ve světě.

·         Základním znakem je práce v týmu, ve středu tohoto týmu vždy stojí handicapované dítě a jeho rodina, všichni ostatní, (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped aj. ) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

 

 

Bobath terapeut vychází z Bobath konceptu a na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a přitom vždy sleduje reakce pacienta na tyto techniky a na základě vyhodnocení těchto  reakcí, aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii

 

 

 

Činnost asociace v roce 2020

 

Vzhledem k nastalé pandemické situaci a následným opatřením vyhlášenými vládou ČR byly veškeré plánované akce a kurzy vč. členské schůze ČADBT z.s. zrušeny.

 

Dle vývoje pandemické situace  a dle platných nařízení budou  termíny plánovaných akcí  přesunuty. Termíny budou vždy včas oznámeny všemi dostupnými prostředky ( web ČADBT, mail…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměry asociace v roce 2021

 

Veškeré plánované akce budou uskutečněny dle aktuální pandemické situace a dle aktuálních nařízení vztahujících se k činnosti ČADBT.

 

1)     Baby Bobath:   7.6. – 18.6.2021

2)     Basic Bobath kurz:  6.9.-17.9.2021,

                             4.10. – 22.10. 2021

                             25.4.-13.5.2022

 

3)  Čenská schůze: dle aktuální situace j

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Výsledky hospodaření v roce 2020

( viz.přílohy)

 

1)     Pokladna: stav k 31.12.2020: 15517 K4

2)     Účet ČSOB: 32 977,48 Kč

3)     Účet KB Kč: 1 257 238,26 Kč

4)     Účet KB Euro: 146 587,77 Kč

 

Základ daně je ve výší 0 Kč a za rok 2020 nevznikla ČADBT z.s. daňová povinnost

 

 

 

 

 

 

www.cadbt.cz

 

 

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >
01. 03. 2024.
Seminář pro lékaře má nově ohodnocení 5 kredity

Seminář Úvod do Bobath konceptu v pediatrické praxi má nově ohodnocení 5 kredity.

ČTĚTE VÍCE >