Výroční zpráva 2018

Přehled 

 • Činnost asociace v roce 2018 
 • Záměry asociace v roce 2019
 • Finanční hospodaření v roce 2018 – viz. přílohy

Vznik a poslání asociace

 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů započala svou činnost registrací na MV ČR dne 6.9.2004.
 • Vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT Basic Bobath, který byl ukončen v únoru roku 2004.
 • Sídlí v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 1534, PSČ 708 00. 
 • Asociace je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy s profesním zaměřením na základě společného zájmu.
 • Jejím cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů. Za tímto účelem asociace umožňuje prohloubení nových poznatků v terapii i v dané problematice např. formou workshopů, odborných kurzů a stáží, konzultací,vzděláváním a spoluprací s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Z tohoto důvodu se snaží získávat granty a dotace pro svoji činnost.
 • Co to je Bobath koncept? Jedná se o nejčastěji používaný léčebný postup při léčbě dětské mozkové obrny ve světě.
 • Základním znakem je práce v týmu, ve středu tohoto týmu vždy stojí handicapované dítě a jeho rodina, všichni ostatní, (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped aj. ) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Bobath terapeut vychází z Bobath konceptu a na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a přitom vždy sleduje reakce pacienta na tyto techniky a na základě vyhodnocení těchto  reakcí, aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii

Činnost asociace v roce 2018

 1. Baby Bobath kurz : 16. – 27.4.2018

lektorka: Zofia Zwilling

 1. Bobath basic kurz 2. a 3. část : 5. -9. 3. 2018, 14.5. -1.6.2018
 2. Basic Bobath kurz: 1. část: 5. – 30.11.2018
 1. část: 4.- 29.3.2019

4) Implementace GDPR do systému ĆADBT

5) členská schůze ČADBT: 19.5.2018

     6) Ramenní pletenec a horní končetina

 1. - 3.11.2018

          Lektoři: Zografou Fotiny, Papazogiou Delphinis    

Finanční hospodaření v roce 2018

 1. přílohy

Finanční prostředky na účtech ČADBT ke dni 31.12.2018

Komerční banka : 2 076 033,42 Kč

Komerční banka: devizový účet: 8295,53 EUR – volné prostředky

ČSOB: 19000,-  Kč volné prostředky

Pokladna:  15 804 ,- Kč

Stav k 17.5.2019:

Komerční banka:1 334 814,- Kš

Devizový účet: 3 717,- EUR

ČSOB: 50 184,- Kč

ČADBT zaplatila za rok 2018 :  84 740 Kč. daň

Zálohy na daň  za 2019 : 33 900,-   k 15.6. a 15.12. 2019

Záměry asociace pro rok 2019

1)Basic Bobath kurz: 1. část: 5. – 30.11.2018

 1. část: 4.- 29.3.2019

2) Kurz tejpování

 1. -31.3.2019

     Lektor: Lucie Krestová

3) Vztah optického systému se stabilitou, posturální kontrolou a funkčním pohybem

 1. 2.- 1.3.2019

Lektor: ZOGRAFOU Fotini, ergoterapeutka NDT senior-Tutor PAPAZOGLOU Delphini, fyzioterapeutka NDT –Tutor (Řecko)

4) Implementace GDPR do systému ĆADBT

5) členská schůze ČADBT: 18.5.2019

Ž) kurz Prechtlovy metody : 24.- 27.9.2019

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >